TRNAVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL DO ROKU 2024

Celková dodatočná potreba pracovných síl v Trnavskom kraji bude do roku 2024 na úrovni približne 58 tisíc osôb. Ekonomická expanzia (t. j. nárast pracovných miest v dôsledku rastu zamestnanosti) bude v Trnavskom kraji mierne dominovať pri tvorbe pracovných príležitostí a jej podiel na potrebách trhu práce bude každoročne do roku 2024 klesať.

Dodatočná potreba pracovných síl v období 2019 – 2024 v Trnavskom kraji (údaje v osobách)

graph-1

TRNAVSKÝ KRAJ

DODATOČNÁ POTREBA PRACOVNÝCH SÍL V ODVETVIACH A ZAMESTNANIACH DO ROKU 2024

Najviac dodatočných pracovných síl bude v Trnavskom kraji potrebných v priemysle, a to takmer 15 tisíc osôb. Významný počet pracovníkov budú taktiež potrebovať doprava a skladovanie (približne 7,7 tisíc), administratívne a podporné služby (5,5 tisíc) a obchod (3,8 tisíc).

Prognóza celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v období 2019 – 2024 v Trnavskom kraji v odvetviach hospodárstva (zobrazené iba odvetvia s najvyššou dodatočnou potrebou)

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-2

Operátori a montéri strojov a zariadení, kvalifikovaní pracovníci a remeselníci a špecialisti budú tvoriť takmer polovicu celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v Trnavskom kraji do roku 2024.

V období rokov 2019 – 2024 bude dodatočne potrebných 9,7 tisíc operátorov a montérov strojov a zariadení, 7,8 tisíc kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov a 7,7 tisíc špecialistov.

Dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v Trnavskom kraji podľa hlavných tried SK ISCO‑08

Hodnota predstavuje počet osôb

graph-3

TRNAVSKÝ KRAJ

DISPARITY NA TRHU PRÁCE DO ROKU 2024

Celkovo bude v Trnavskom kraji do roku 2024 vytvorených približne 58 tisíc dodatočných pracovných príležitostí, pričom 47,5 tisíc pracovných príležitostí bude vhodných pre absolventov stredných a vysokých škôl. Na trh práce v Trnavskom kraji bude v rokoch 2019 – 2024 prichádzať nižší počet absolventov stredných a vysokých škôl ako bude potrebné. Nedostatok pracovných síl bude predovšetkým na stredoškolských pozíciách. Počet vysokoškolských absolventov bude taktiež nižší ako si trh práce vyžaduje.

Disparity na trhu práce v Trnavskom kraji do roku 2024 (údaje v osobách)

graph-4

Najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v Trnavskom kraji bude v strojárstve, kde bude chýbať približne 5,6 tisíc pracujúcich. Zo stredoškolských pozícií bude tiež výrazný nedostatok pri viacerých profesiách v oblasti dopravy, pôšt a logistiky a obchodu a financií. Výrazný prebytok absolventov bude v oblasti cestového ruchu, žurnalistiky a taktiež v oblasti psychológie a práva.

Zhluky zamestnaní s výrazným nedostatkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Trnavskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-5

Zhluky zamestnaní s výrazným prebytkom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období 2019 – 2024 v Trnavskom kraji (údaje sú v tisícoch osôb)

graph-6
Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR