Seminár k aktuálnym a budúcim výzvam na trhu práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pozýva odbornú aj laickú verejnosť na seminár na tému Aktuálne a budúce výzvy na trhu práce, ktorý sa uskutoční počas tohto týždňa. Prednášky o situácii na slovenskom trhu práce zasiahnutého globálnou pandémiou, ako aj situácie absolventov v tomto novom prostredí a budúcich výziev nájdete vo forme video prezentácií nižšie na stránke.

Vaše otázky k uvedenej problematike radi zodpovieme na workshope, ktorý sa bude konať v piatok 4. decembra 2020 o 14:30 hodine formou video konferencie, na ktorej Vám budú k dispozícií odborníci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a partnerskej spoločnosti Trexima Bratislava.

Otázky je možné klásť písomne počas workshopu alebo ich zaslať dopredu na e-mailovú adresu [email protected]. Na seminár sa môžete pripojiť prostredníctvom aplikácie Teams kliknutím na nasledovné tlačidlo:

Dokumenty na stiahnutie:
Súhlas so spracovaním údajov prognózy
List prognózy semináre


Aktuálne a budúce výzvy na trhu práce

Prednášky o situácii na slovenskom trhu práce zasiahnutého globálnou pandémiou, ako aj situácie absolventov v tomto novom prostredí a budúcich výziev nájdete vo forme video prezentácií.

Upútavka na Workshop PROGNÓZY

Základné informácie o video prezentáciách v rámci workshopu k výsledkom národného projektu PROGNÓZY vývoja na trhu práce v SR.

Príhovor pani PeadDr. Danice Lehockej, PhD.

PeadDr. Danica Lehocká, PhD., zastáva pozíciu generálnej riaditeľky Sekcie práce MPSVR SR.

Úvod k prezentáciám

Ing. Ľubomír Kadlečík Vás uvedie do plánovaného programu.

Pandémia a jej vplyv na trh práce

V prezentácii sa dozviete, ako ovplyvnila pandémia COVID-19 trh práce v prvom polroku 2020, ktoré odvetvia najviac zasiahla pandémia a naopak, na ktoré mala pozitívny dopad z hľadiska zamestnanosti. Zistíte, ktoré zamestnania sú najviac ohrozené pandémiou a v ktorých regiónoch Slovenska zaniklo najviac pracovných miest.

Uplatnenie absolventov

Prezentácia udáva prehľad o situácii absolventov na Slovensku. Dozviete sa, ako sa uplatnili absolventi stredných a vysokých škôl na trhu práce, ktoré zostali na Slovensku a ktoré odišli do zahraničia. Zistíte, aké sú mzdové očakávania absolventov stredných a vysokých škôl a aká je realita na trhu práce. Ďalej sa dozviete, absolventi ktorých odborov vzdelania zarábajú najviac a kde sa oplatí pracovať v odbore.

Prognózy vývoja na trhu práce

Ak Vás zaujíma, kam sa bude uberať trh práce v budúcnosti, kliknite na túto prezentáciu. Pozrite zmeny v odvetvovej štruktúre zamestnanosti, aký majú vplyv technológie na budúcnosť trhu práce. Ďalej sa dozviete, aké sú potreby trhu práce, ktoré zamestnania budú najviac žiadané a čo môžeme očakávať na trhu práce v horizonte 20 a viac rokov.

Copyright © 2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR